Z dyscypliną wśród pracowników, szczególnie jeżeli firma posiada ich wielu i rozsianych na wielu placówkach, bywa niestety różnie. Dlatego zdarza się, że przedsiębiorstwo, w którego szeregach personalnych nie przestrzega się przepisów, konieczna jest specjalna służba bhp dla firm. I nie chodzi tutaj o wewnętrzny nadzór, ponieważ bardzo często, ze względu na zażyłość pracowników, nie spełnia ona pokładanych w niej nadziei.


nadzorowanie-praca-bhp

Zewnętrzny podmiot gospodarczy, złożony z doświadczonych inwestorów, poradzi sobie w takim wypadku znacznie lepiej i wydajniej. Bo cóż innego może zrobić, nawet najbardziej tolerancyjny szef, gdy jego pracownicy za nic mają własne i współpracujących bezpieczeństwo.

Właściciele mają wiele na głowie. Szukanie zamówień, realizacja, dbanie o płatności oraz opłacanie, częstokroć kosztowne, różnorakich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mają oni na uwadze zdrowie i życie podległych im ludzi i biorą niejako za nich odpowiedzialność na czas wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Nadzór bhp, firmy nieskoligaconej z pracodawcą zapewni lepsze egzekwowanie wszystkich przepisów, których pracownicy powinni przestrzegać. Jeżeli bowiem tak się nie dzieje, pierwszym, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za nieszczęśliwy wypadek, będzie nie kto inny, ale właśnie właściciel przedsiębiorstwa, w którym do wypadku doszło.

Nie będzie tłumaczeń, że nie wiedziałem albo mnie przy tym nie było. Prokuratura jest w takich wypadkach bezlitosna i to właśnie przedsiębiorca, a nie pracownik, który uległ wypadkowi, będzie zmuszony się ze zdarzenia wytłumaczyć. To on zostanie zmuszony do wzięcia za wypadek całkowitej odpowiedzialności, a uchronić go przed tym może jedynie fakt, że zrobił wszystko na tle nadzorowania przepisów. Jeżeli będzie dmuchał na zimne i zabezpieczy się przed ewentualną bezmyślnością swoich pracowników, wówczas wykaże, że zrobił wszystko, jak należy i pozostanie poza oskarżeniami o zaniedbania.

Dowiedz się więcej na temat nadzoru firm w BHP-Center.