Od jakiegoś czasu na rynku pracy istnieje nowy zawód, jakim jest tester oprogramowania. Firmy szkoleniowe w swojej ofercie proponują kursy, w ramach których można zdobyć odpowiednie kwalifikacje potrzebne do wykonywania tego zawodu, które są potwierdzone certyfikatem.

Czym jest ISTQB?

Oprogramowanie przeznaczone dla firm to obecnie standard, w polskich przedsiębiorstwach. Organizacja pracy wielu z nich wymaga zastosowania aplikacji oraz systemów stworzonych z myślą o konkretnej firmie, a także odpowiedniej konfiguracji tych systemów pozwalających na dostosowanie ich do potrzeb firmy. W związku z tym przedsiębiorstwa poszukują na rynku pracy specjalistów, którzy przeprowadzą testy oprogramowania. Podstawowym wymaganiem przedsiębiorców, poszukujących testerów jest to, aby osoba, której będzie zlecone przeprowadzenie testów posiadała stosowane certyfikaty. Najczęściej wymaganym certyfikatem jest dokument poświadczający zdanie egzaminu prowadzonego przez jednostkę ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).

Certyfikaty ISTQB

Program proponowany przez ISTQB opiera się na specjalnie skonstruowanym sylabusie oraz słowniku. Dla testera oprogramowania są to rzeczy niezbędne, które pozwalają mu na zaznajomienie się z obecnymi trendami w świecie testerów oprogramowania. Sylabus zawiera wypis wszystkich treści, które trzeba opanować, żeby zdać egzamin. Warto pamiętać, że jest to jedynie spis wymagań, a nie gotowy podręcznik, z którego można by się przygotować do egzaminu. Materiały dydaktyczne są dostępne na całym świecie, zostały przetłumaczone na wiele języków. Do egzaminu można przygotować się samodzielnie, przyswajając sobie wiedzę z wymaganego w sylabusie zakresu.

testop3

Jednak dużo osób decyduje się na udział w kursach. Zwiększa to ich szanse na zdanie egzaminu, ale to nie wszystko. Podstawą szkolenia ISTQB jest biegłe poruszanie się wśród zagadnień zaprezentowanych w sylabusie. W trakcie kursu, podzielonego na konkretne poziomy, poruszane są takie zagadnienia, jak podstawy testowania oprogramowania, typy i kolejność testów w różnych fazach funkcjonowania aplikacji, metody statystyczne, projektowanie testów i dostosowanie ich do wymagań testowanej jednostki i wykorzystanie narzędzi, które mogą być pomocne w tej pracy. Jest to zakres kursu podstawowego. Na zaawansowanym poziomie rozwija się te zagadnienia i wprowadza nowe. Nowymi zagadnieniami są: budowanie zespołu testerów i zarządzanie testowaniem. Warunkiem przystąpienia do kursu zaawansowanego jest zdobycie przez kursanta certyfikatu podstawowego. Do kursu zaawansowanego przystępują osoby zainteresowane zdobyciem kolejnych kwalifikacji i powiększeniem swoich szans na rynku pracy.

Czy warto zdobyć certyfikat ISTQB?

Zdobycie certyfikatu ISTQB jest to inwestycja w swoją przyszłość, która zwraca się wraz z podjęciem pierwszej pracy w zawodzie. Taki certyfikat warto zrobić z firmą Inprogress. Po odbyciu szkolenia w tej firmie kursant ma nie tylko wiedzę teoretyczną niezbędną do uzyskania certyfikatu, ale dysponuje również praktyką niezbędną w zawodzie testera oprogramowania. Zainteresowany? Koniecznie sprawdź program i terminy szkoleń na stronie https://inprogress.pl/szkolenia/agile-scrum/istqb/