Chociaż decyzja o zakończeniu małżeństwa należy do najtrudniejszych postanowień, jakie możemy w życiu podjąć, są sytuacje, w których jest to krok właściwy, stanowiący być może jedyną szansę na lepsze, szczęśliwsze życie.

Wiele rozważających złożenie pozwu rozwodowego osób nie jest jednak w pełni świadomych wszystkich wynikających z tego konsekwencji. Rozwód jest instytucją, w której przepisy prawa i charakter rozpraw w sposób szczególny dotykają tego, co najbardziej prywatne, indywidualnych doświadczeń i przeżyć.

Towarzyszące sprawom rozwodowym emocje – żal, rozczarowanie, ból, a nawet gniew – są całkowicie naturalne i nie należy się ich wstydzić, ale kierowanie się nimi może jedynie zaszkodzić sprawnemu przeprowadzeniu rozwodu i doprowadzić do uwikłania w trwające latami, wyniszczające psychicznie spory. Dlatego tak ważne jest, aby skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika – zapewni nam to poczucie bezpieczeństwa i pozwoli wkroczyć w nowy etap szybciej, na lepszych warunkach i z możliwie najmniejszym poczuciem krzywdy.

Sprawom rozwodowym towarzyszą rozstrzygnięcia w tak ważnych i delikatnych sprawach jak:

  1. Orzeczenie o winie małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego – wina może leżeć po stronie wyłącznie jednego małżonka, być obopólna, a jeśli małżonkowie zgodnie wyrazili taką prośbę, rozwiązanie małżeństwa może nastąpić bez orzekania o winie;
  2. Władza rodzicielska – ustalenie miejsca pobytu dziecka, ewentualne pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, uregulowanie kwestii kosztów utrzymania wspólnych małoletnich dzieci (obowiązek alimentacyjny).
  3. Podział majątku wspólnego – W stosunkowo rzadkich przypadkach, gdy nie będzie to dla sądu zbyt absorbujące, rozstrzygnięcie tej kwestii może pojawić się już w wyroku rozwodowym, ale zazwyczaj potrzebne jest w tym celu osobne postępowanie.
  4. Alimenty na małżonka – Decydujące znaczenie mają tutaj ustalenia dotyczące winy małżonków z rozpad małżeństwa – np. małżonek wyłącznie winny nie może domagać się alimentów w żadnej sytuacji, nawet wówczas, gdy pozostaje w niedostatku.

Zadaniem adwokata jest zawsze nakreślenie przed mocodawcą pełnego spektrum problemów, z którymi wiążą się sprawy rozwodowe, dokładne wysłuchanie i zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań w związku z każdym z nich oraz obranie najlepszej możliwej strategii, aby rozstrzygnięcia były dla niego korzystne.