Nawozy mineralne są często stosowanymi nawozami, które wspomagają rozwój roślin różnego typu. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak wybrać odpowiedni rodzaj nawozu i jak zacząć go stosować. Z myślą o nich przygotowaliśmy garść podstawowych informacji na ten temat.

Nawozy mineralne i ich rodzaje

Nawozy mineralne można podzielić na kilka różnych grup, w zależności od tego, jakim kryterium będziemy się kierować. Jeśli wybierzemy podział nawozów ze względu na liczbę minerałów, to możemy wyróżnić dwie grupy: nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe. Nawozy jednoskładnikowe pozawalają uzupełnić niedobory jednego minerału, podczas gry nawozy mineralne wieloskładnikowe zawierają mieszankę minerałów przygotowaną dla potrzeb określonego gatunku roślin. W tej grupie znajdują się np. nawozy przeznaczone dla iglaków, nawozy do roślin kwitnących, nawozy do upraw warzywnych itp.

nawzminer1

ADOB® ProFit 18-18-18 +Nawozy mineralne możemy również podzielić biorąc pod uwagę inne kryterium, a mianowicie postać, w jakiej nawóz się znajduje. Możemy wyróżnić nawozy w postaci stałej oraz płynnej. Te w postaci stałej często są w formie granulatów, które ułatwiają ich stosowanie. Natomiast nawozy w postaci płynnej są w formie zawiesiny zawierającej określone minerały. Zarówno nawozy mineralne w postaci płynnej, jak i te granulowane mogą być przeznaczone do nawożenia dolistnego lub doglebowego. Producent nawozów mineralnych Adob podaje oznacza swoje produkty znaczkami, które ułatwiają rozpoznanie jak należy stosować dany nawóz mineralny. I tak np., ADOB® ProFit 18-18-18 + mikro jest nawozem wieloskładnikowym w postaci stałej i jest przeznaczony do nawożenia dolistnego, natomiast np. ADOB® PO to nawóz wieloskładnikowy w postaci płynnej przeznaczony do nawożenia doglebowego.

Stosowanie nawozów mineralnych

Przed zastosowaniem nawozów mineralnych powinniśmy zapoznać się z wymaganiami, jakie mają rośliny, które chcemy nawozić. W tym celu warto zajrzeć do tabel wymagań nawozowych, w których znajdziemy informacje, jakie nawozy powinny być zastosowane na danym poziomie rozwoju roślin. Warto również sprawdzić, jaki jest skład gleby, w których rośliny będą rosły, bo tylko taka analiza pozwoli nam stwierdzić, które składniki powinniśmy dostarczyć w nawozie, a których ilość jest w glebie wystarczająca. Pamiętajmy przy okazji, że przenawożenie roślin może równie negatywnie wpłynąć na roślinę jak brak odpowiednich składników odżywczych.

Hand holding the fertilizers

Warto również wiedzieć, że nawozy fosforowe, magnezowe i wapniowe powinno się dostarczyć przed posadzeniem roślin na zagonach. Natomiast nawozy potasowe i azotowe można stosować zarówno w okresie poprzedzającym wzrost roślin, jak i później w okresie ich wegetacji.

Środki ostrożności

Na koniec chcemy dodać kilka uwag na temat zalecanych środków ostrożności. Warto wiedzieć, że nadmiar nawozów mineralnych może doprowadzić do skażenia gleby i wód gruntowych. W trakcie nawożenia koniecznie należy również przestrzegać zasad ochrony ciała, podanych na opakowaniu przez producenta. Brak ww. środków ostrożności może nieść groźne dla naszego zdrowia konsekwencje.