Stale sprężynowe wykorzystuje się do produkcji wszelkiego rodzaju sprężyn, resorów, drążków i innych części charakteryzujących się sprężystością (jak sama nazwa wskazuje). Główne gatunki stali sprężynowych to dwa przeciwieństwa: stale z dodatkiem chromu i bez żadnej zawartości chromu.

Oprócz tego metalu przejściowego stale sprężynowe mogą zawierać także takie pierwiastki jak krzem (S), mangan (G) i wanad (F). Ponadto w ich składzie występuje węgiel (0,6-0,85%), przez co nazywane są też stalami węglowymi.

Ze względu na powyższy skład można wyróżnić główny podział stali sprężynowych:

1 grupa: Stale krzemowe, manganowe i krzemowo-manganowe (bez dodatku chromu)

Stale z tej grupy, w towarzystwie podwyższonej temperatury, w prosty sposób ulegają odwęgleniu. Ponadto ich hartowność jest tylko odrobinę lepsza od stali resorowych węglowych. Stale krzemowe, manganowe lub krzemowo-manganowe są bardzo rozpowszechnioną grupą stali sprężynowych. Można wśród nich wyróżnić m.in.:

  • stal 45S,
  • stal 50S,
  • stal 40S2,
  • stal 50S2,
  • stal 65G,
  • stal 60SG.

W porównaniu ze stalami węglowymi są znacznie bardziej trwałe, plastyczne i odporne na relaksację naprężeń. Trzeba jednak zauważyć, że stale krzemowe mają swoje wady: bardzo łatwo się odwęglają, a w sytuacji pojawienia się wysokiej temperatury odpuszczania mogą ulegnąć grafityzacji. Ze stali krzemowych, manganowych i krzemowo-manganowych uzyskuje się m.in. takie wyroby hutnicze jak blachy gorącowalcowane i zimnowalcowane, pręty płaskie czy odkuwki swobodnie kute.

2 grupa: stale chromowe z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu

W tej grupie z kolei znajdują są stale, które za sprawą zawartości wanadu i chromu są bardziej odporne na wyższe temperatury. Ponadto ich hartowność jest większa niż w przypadku stali krzemowych. Wśród stali chromowych z dodatkami wanadu, manganu i krzemu można wymienić następując gatunki:

  • 50HG,
  • 50HS,
  • 50HF (50CrV4, 51CrV4 ),
  • 60SGH.

Powyższe stale, dzięki wspomnianej już wytrzymałości na wysokie temperatury, mogą być wykorzystywane w szerszym zakresie temperatur niż stale węglowe i krzemowe. Stale CrV charakteryzują się mniejszą zawartością wtrąceń niemetalicznych i jednocześnie większą odpornością na zmęczenie. Stale z dodatkiem chromu i manganu są podatne na kruchość, gdy znajdują się w otoczeniu wyższej temperatury odpuszczania. Aby temu zapobiec, należy zastosować natychmiastowe chłodzenie. Ze stali sprężynowych chromowych z dodatkiem wanadu, manganu i krzemu wytwarza się z kolei takie wyroby jak blachy, pręty czy odkuwki.