szkolenie-bhp

Pierwsze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przechodzimy już na studiach, by ponownie się z nimi spotkać podczas pracy zawodowej. Niestety większość z nas traktuje je jak przykry obowiązek, podczas gdy tak naprawdę są one sposobem na realne zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Są one również prawnym obowiązkiem każdego pracownika. W poniższym artykule odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane ze szkoleniami bhp.

1. Kto prowadzi szkolenie bhp?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenie bhp może przeprowadzić sam pracodawca, pod warunkiem, że pełni on w swojej firmie zadania służby bhp i nie zatrudnia więcej niż 10 lub 20 pracowników (w zależności od grupy ryzyka do jakiej został zakwalifikowany zakład pracy). W innym wypadku zleca on przeprowadzenie szkoleń jednostce uprawnionej do prowadzenia działalności szkoleniowej, czyli specjalistom w zakresie bhp. Jest to najczęściej praktykowany sposób i w większości przypadków najbardziej efektywny.

2. Kto pokrywa koszty związane z organizacją szkolenia?

Wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia pokrywa pracodawca. Ma on obowiązek zapewnić wszystkim zatrudnionym dostęp zarówno do wstępnych szkoleń bhp, jak i tych okresowych. Pracownik nie powinien ponosić najmniejszych wydatków związanych ze swoją edukacją w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Jaki jest zakres szkoleń bhp?

Program szkoleń bhp różni się w zależności od ich rodzaju i wymagań konkretnego stanowiska. Na szkoleniu wstępnym pracownicy są zapoznawani z podstawowymi przepisami bhp i czynnikami mogącymi stanowić zagrożenie w środowisku pracy, a zdobyte przez nich informacje są następnie utrwalane i rozszerzane na szkoleniach okresowych. Przekazywana na nich wiedza dotyczy nie tylko zasad bhp, ale także udzielania pierwszej pomocy i elementów ochrony przeciwpożarowej.

4. Jak często należy odbywać szkolenia bhp?

Wstępne szkolenie bhp należy odbyć jeszcze przed podjęciem obowiązków służbowych. Częstotliwość przystępowania do szkoleń okresowych zależy od charakteru wykonywanej pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych związanych z wykonywaniem prac niebezpiecznych mają obowiązek odbywać je raz do roku. Co 3 lata powinni przystępować do nich pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, których praca nie wiąże się z wykonywaniem takich prac. Pracodawcy, osoby zajmujące stanowiska kierownicze, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby, a także personel medyczny, handlowcy mają obowiązek przystępować do szkoleń bhp raz na 5 lat. Co 6 lat powinny do nich przystępować osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych i inne, które nie zostały tu wymienione.

5. Ile trwają szkolenia bhp?

Wstępne czy okresowe szkolenia bhp nie są długie – zgodnie z rozporządzeniem trwają one 3 godziny dydaktyczne. Ich celem nie jest zmęczenie pracowników, a przystępne przekazanie im wiedzy, którą wykorzystają w swojej codziennej pracy. Oczywiście im bardziej specjalistyczne szkolenia, tym czas ich trwania się wydłuża. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnych trwa 8 godzin dydaktycznych, dla pracodawców i personelu inżynieryjno technicznego – 16, a dla służby bhp i osób pełniących zadania tej służby – 32. Zwykle w takich wypadkach rozkłada je się jednak na kilka dni, co czyni je efektywniejszymi i przyjemniejszymi.

Mieszkasz w stolicy? Sprawdź ofertę szkoleń bhp na najwyższym poziomie organizowanych przez BHP CENTER w Warszawie!